fbpx

Diagnostyka nasienia

Otaczamy opieką

W Prenatalium przeprowadzamy cyfrową diagnostykę nasienia systemem CASA. Jest to system łączący pracę certyfikowanego diagnosty laboratoryjnego z analizą komputerową ruchu, koncentracji i morfologii nasienia.

Wieloetapowa weryfikacja wyników umożliwia powtarzalny schemat oceny parametrów nasienia. Przeprowadzenie komputerowo wspomaganej analizy nasienia pozwala na uzyskanie szeregu korzyści, w stosunku do manualnych metod oceny nasienia. Są to:

  • obiektywność przeprowadzonego badania,
  • wysoka precyzja i wiarygodność analizy,
  • powtarzalność wyników, w tym także możliwość powtórnej analizy danej próbki,
  • archiwizacja danych, dostarczanie jakościowych danych, dotyczących poszczególnych parametrów plemników.

Jak należy się przygotować do badania?

  1. Należy utrzymać wstrzemięźliwość płciową (czas od ostatniego wytrysku nasienia) od 2 do 5 dni (jeśli to kolejne badania należy starać się utrzymać podobny okres jak w badaniu poprzednim – skontroluj dane z poprzedniego wyniku).
  2. Rekomendowane jest oddanie materiału bezpośrednio w klinice. Oddanie nasienia następuje w pomieszczeniu naszej placówki, w warunkach zapewniających intymność. To zmniejsza ryzyko wpływu czynników fizycznych np. temperatury, na parametry nasienia.
  3. Pojemniki, do których oddawane jest nasienie, zostają wydane przez laboratorium podczas rejestracji pacjenta.
  4.  Nasienie pacjent oddaje drogą masturbacji. Należy pamiętać, by było oddane do pojemnika w całości, przy zachowaniu podstawowych zasad higieny.
  5. W przypadku problemów z oddaniem nasienia w klinice, dopuszczalne jest oddanie nasienia w warunkach domowych i dostarczenie materiału do badania w czasie nieprzekraczającym 60 minut od oddania ejakulatu. Próbkę nasienia należy zabezpieczyć przed wychłodzeniem (transport w temperaturze ciała tj. 37°C). O takiej sytuacji wcześniej należy poinformować personel laboratorium — otrzymacie Państwo specjalny termos transportowy.
  6. W okresie poprzedzającym badanie zaleca się prowadzić higieniczny tryb życia, unikać alkoholu, papierosów i innych używek, starać się unikać stresu oraz nadmiernego wysiłku fizycznego.

Cena badania: 200 zł