fbpx

Polityka prywatności

Otaczamy opieką

Administratorem serwisu jest PRENATALIUM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP:8792669584, adres: ul. BULWAR FILADELFIJSKI 11, Toruń.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres biuro@prenatalium.pl

W zależności od celu, serii może przetwarzać następujące informacje na temat użytkowników:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • dane zawarte w korespondencji e-mail
 • adres zamieszkania
 • adres wykonywania działalności gospodarczej
 • numer NIP
 • numer telefonu
 • adres IP
 • przybliżona lokalizacja

Cele przetwarzania danych osobowych użytkowników to cele statystyczne, marketing własny. Wymienione są w załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności.

Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, to:

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze
 • dostawcy oprogramowania chmurowego
 • biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych z nami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego). 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies.

Z plików cookies korzystamy na podstawie zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Niniejsza treść Polityki Prywatności obowiązuje od 2023-10-01