fbpx

Perinatologia

Otaczamy opieką

Perinatologia to dziedzina medycyny skoncentrowana na opiece nad płodem i matką w okresie przed, w trakcie i tuż po porodzie, specjalizująca się
w identyfikacji i leczeniu potencjalnych problemów zdrowotnych oraz ryzyka wystąpienia komplikacji w tych kluczowych etapach ciąży.


Nasi perinatolodzy prowadzą ciąże wysokiego ryzyka, wspierają lekarzy prowadzących ciążę w diagnostyce i opiece perinatalnej, a także monitorują
ciąże patologiczne w dalszej opiece poszpitalnej.

Realizujemy kompleksową diagnostykę prenatalną w ramach ubezpieczenia NFZ u pacjentek ze wskazaniem do refundacji badań.

Według rekomendacji wielu towarzystw naukowych każda ciężarna powinna przejść cykl badań prenatalnych.


Portfolio
 usług

 • Kompleksowa diagnostyka prenatalna
 • Konsultacje genetyczne, odpowiedni dobór testów
 • Precyzyjna ocena prenatalna ciąży przy użyciu najwyższej klasy aparatów
  USG, uczestnictwem partnera podczas badań, poradnictwem i ustaleniem
  dalszych planów leczenia i opieki perinatalnej
 • Diagnostyka III trymestru
 • Rozszerzona ocena serca i układu krążenia płodu w ciąży
 • Neurosonografia płodu – współpraca z ośrodkiem kompleksowo diagnozującym
  ultrasonograficznie nieprawidłowości mózgu płodu (włącznie z dalszą
  diagnostyką MRI)
 • Szczepienia ciężarnych zgodnie z zaleceniami w punkcie pobrań
  laboratoryjnych w Prenatalium