fbpx

Perinatologia

Otaczamy opieką

Perinatologia to dziedzina medycyny skoncentrowana na opiece nad płodem i matką w okresie przed, w trakcie i tuż po porodzie, specjalizująca się w identyfikacji i leczeniu potencjalnych problemów zdrowotnych oraz ryzyka wystąpienia komplikacji w tych kluczowych etapach ciąży.

Nasi perinatolodzy prowadzą ciąże wysokiego ryzyka, wspierają lekarzy prowadzących ciążę w diagnostyce i opiece perinatalnej, a także monitorują ciąże patologiczne w dalszej opiece poszpitalnej.

Realizujemy kompleksowa diagnostykę prenatalną w ramach ubezpieczenia NFZ u pacjentek ze wskazaniem do refundacji badań.

Według rekomendacji wielu towarzystw naukowych każda ciężarna powinna przejść cykl badań prenatalnych.

Zakres opieki:

  • kompleksowa diagnostyka prenatalna,
  • konsultacje genetyczne, odpowiedni dobór testów,
  • precyzyjna ocena prenatalna ciąży przy użyciu najwyższej klasy aparatów USG, uczestnictwem partnera podczas badań, poradnictwem i ustaleniem dalszych planów leczenia i opieki perinatalnej,
  • diagnostyka III trymestru
  • rozszerzona ocena serca i układu krążenia płodu w ciąży: 

– z cukrzycą przedciążową i rozpoznaną w ciąży, szczególnie wczesnej,

– z zespołami autoimmunologicznymi – w tym ocena rytmu serca płodu, 

– ze schorzeniami endokrynologicznymi, 

– po zapłodnieniu in vitro,

– z wrodzonymi wadami układu krążenia w rodzinie, 

– podatnej na ekspozycję na czynniki szkodliwe w ciąży – infekcje, leki, chemię, promieniowanie,

– z podejrzeniami wad układu krążenia u płodu,

– mnogiej — analiza i kontrola patologii — w tym zespół TTTS, TAPS 

z dalszą opieką szpitalną i terapią płodów.

  • neurosonografia płodu – współpraca z ośrodkiem kompleksowo diagnozującym ultrasonograficznie nieprawidłowości mózgu płodu (włącznie z dalszą diagnostyką MRI),
  • szczepienia ciężarnych zgodnie z zaleceniami w punkcie pobrań laboratoryjnych w Prenatalium.